Priesaika

Prisiekiu, medžiotojo garbės vardu, kad visuomet ir visomis savo išgalėmis rūpinsiuos savo būreliu ir man patikėtais žvėrimis.

 

Prisiekiu, kad medžiodamas nepažeidinėsiu medžioklę reglamentuojančių įstatymų nuostatų. Nesigviešiu nušauti kaimyno žvėries ir visuomet teiksiu pirmenybę gerbiamiems medžioklės svečiams. Žvėris stengsiuosi šaudyti taip, kad pirmasis mano šūvis būtų jiems mirtinas.

 

Prisiekiu, kad visuomet medžioklėje ir per medžiotojų šventes kalbėsiu tik medžioklės terminais ir vilkėsiu medžioklei skirtais drabužiais.

 

Prisiekiu, su savo ginklu elgtis taip, kad medžioklėje nekelčiau pavojaus nei kolegoms nei kitiems medžioklėje dalyvaujantiems žmonėms nemedžiotojams.

 

Prisiekiu, elgtis taip, kaip dera elgtis žaliojo kraujo vyrams, o nušautiems žvėrims visuomet rodysiu tinkamą pagarbą.

 

Prisiekiu !