Informaciniai pranešimai

2018 spalio 20 dieną, šeštadienį, 08:00 val. varyminių medžioklių sezono atidarymas

Posted on

Varyminių medžioklių sezono atidarymas. Renkamės spalio 20 dieną, šeštadienį, 08:00 val.Mikyčiuose „po ąžuolais„.

ANČIŲ MEDŽIOKLĖ 2018 rugpjūčio 15 dieną, trečiadienį, 6val. ryto.

Posted on

Rugpjūčio 15 d., 6 val. ryto organizuojama ančių medžioklė. Renkamės Šventežeryje prie Megramės. Visus norinčius prašome dalyvauti.

2017 spalio 21 dieną, šeštadienį, 8 val. varyminių medžioklių sezono atidarymas

Posted on

Varyminių medžioklių sezono atidarymas. Renkamės spalio 21 dieną, šeštadienį, 8 val. Mikyčiuose „po ąžuolais„.

 

2016 liepos 30 dieną, šeštadienį, 11 val. medžiotoju ir žvejų šventė

Posted on

Kviečiame visus būrelio medžiotojus ir jų šeimos narius į organizuojamą medžiotoju ir žvejų šventę, kuri vyks 2016 liepos 30 d. Renaldo Maziuko kaimo turizmo sodyboje. Šventės pradžia 11 valandą, dėl tikslesnės informacijos kreipkitės į valdybos narius.

Su pagarba, būrelio valdyba.

KALĖDINIS SVEIKINIMAS

Posted on

GERBIAMIEJI MEDŽIOTOJAI IR KOLEGOS

Ramaus Jums Kūčių vakaro, linksmų Šventų Kalėdų ir gerų Naujųjų Metų. Palinkėkime vieni kitiems, kad Mūsų medžioklės plotai pilnėtų, o akimirkos praleistos juose tik gerėtų, pagarba žvėrims didėtų ir ,kad Medeinė šypsotųsi visus ateinančius 2016 metus.

Priminimas- raginimas (Nario mokestis už 2014 m.)

Posted on

LIETUVOS MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJOS LAZDIJŲ SKYRIAUS „KIBIRKŠTIES“ MEDŽIOTOJŲ BŪRELIO NARIAMS

Metiniai narių mokesčiai privalo būti sumokėti iki einamų metų gruodžio 1 d. bankiniais pavedimais, darydami pavedimą nurodykite už kuriuos metus mokate.

Pinigai turi būti pervesti:

LMŽD Lazdijų skyriaus “KIBIRKŠTIES” medžiotojų būrelis

Įmonės kodas : 291543470

A.s. LT454010042200020973

DnB “NORD” bankas

Valdyba

Dėl renginio skirto Šv. Huberto dienos paminėjimui

Posted on

LIETUVOS MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJOS LAZDIJŲ SKYRIAUS „KIBIRKŠTIES“ MEDŽIOTOJŲ BŪRELIO NARIAMS

Yra rezervuoti bilietai 2014 m. lapkričio 28 d. į Nacionalinį Kauno dramos teatrą, spektaklis „Tegyvuoja Bušonas!“.

Bilietų rezervacija galioja iki lapkričio 16 dienos.

Prašome skubiai, visus norinčius nuvykti į spektaklį, registruotis pas Vytautą Lažaunyką.

Registracija iki lapkričio 16 dienos pabaigos.

Valdyba

Šv.Huberto dienos paminėjimas 2014.11.08

Posted on

LIETUVOS MEDŽIOTOJŲ IR ŽVEJŲ DRAUGIJOS LAZDIJŲ SKYRIAUS „KIBIRKŠTIES“ MEDŽIOTOJŲ BŪRELIO NARIAMS

Visus kviečiame užsiregistruoti dalyvauti šv. Huberto dienos paminėjime lapkričio 8 d.

Registracija pas Vytautą Lažaunyką, startinis mokestis šeimai 50 Lt.

Registracija iki spalio 24 dienos pabaigos.

Valdyba

2014 m. vasario 15 dieną, šeštadienį, 9 val.

Posted on

Kviečiame visus į talką. Renkamės Mikyčiuose po Ąžuolais. Su savimi turėti: kirvių, pjūklų, kastuvų, laužtuvų, statybinių medžiagų. Remontuosime lupyklą, įrenginėsime specialias patalpas šernų skerdenos saugojimui, atliksime kitus darbus susijusius su ekstremalia padėtimi. DALYVAVIMAS PRIVALOMAS!

Informacija medžiotojams

Posted on

Informacija medžiotojams

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT) informuoja, kad Šalčininkų, Alytaus ir Varėnos rajonuose nustačius afrikinį kiaulių marą (toliau – AKM), kiekvienas medžioklės plotų naudotojas visoje Lietuvoje privalo imtis šių priemonių:

 1. visų sumedžiotų šernų mėginiai turi būti pristatyti į atitinkamą teritorinę VMVT, esančią kiekviename rajone (teritorinių VMVT sąrašus galite rasti pasinaudodami šia nuoroda –http://www2.vmvt.lt/lt/top/struktura.ir.kontaktai/kontaktai/#mapas) AKM ir klasikinio kiaulių maro tyrimams. Mėginys turi būti pristatomas tokiu būdu, kad neužterštų aplinkos ar transporto priemonės AKM virusu.
 2. Medžioklės būrelio/klubo atstovas dėl mėginių ėmimo priemonių privalo kreiptis į VMVT teritorines VMVT, kurios kontroliuoja jų medžioklės plotų vienetus arba, vykdydamas VMVT teritorines VMVT nurodymus, imti į nurodytas švarias mėginių ėmimo priemones.
 3. Medžiotojai privalo pateikti medžioklės vadovui šiuos medžioklės metu sumedžiotų šernų mėginius:
 • kraują (kraujas turi būti paimtas ne iš šūvio vietos);
 • abu inkstus;
 • visą blužnį;
 • esant galimybei – limfinius mazgus.

Kaip paimti kraujo mėginį nurodytą pridedamame lankstinuke.

 • kraujo mėginiai turi būti paimami į sandarius mėgintuvėlius ar indelius;
 • organų mėginiai turi būti sudėti į švarų plastikinį maišelį ir papildomai į kitą plastikinį maišą ar krepšį, kad nebūtų išplatintas AKM ir klasikinio kiaulių maro virusas;
 • Mėginius būtina pristatyti į atitinkamą VMVT teritorinį padalinį, kurios specialistai visus mėginius pristatys į Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą.
 1. medžioklės plotų naudotojai,kurių medžioklės plotai patenka į grėsmės zoną (Alytaus, Druskininkų, Lazdijų, Varėnos, Šalčininkų ir Trakų rajonuose), privalo užtikrinti, kad sumedžiotų šernų skerdena turi būti laikomi izoliuotai, nedalinama, VMVT teritorinei VMVT nurodytoje vietoje, kol nebus gauti neigiami afrikinio ir klasikinio kiaulių maro tyrimų rezultatai.
 2. medžioklės plotų naudotojai,kurių medžioklės plotai nepatenka į grėsmės zoną, privalo užtikrinti, kad išdorotų šernų skerdenos būtų laikomos tokiu būdu, kad būtų užtikrintas skerdenos atsekamumas (net ir ją padalinus), kol bus gauti neigiami afrikinio ir klasikinio kiaulių maro tyrimų rezultatai. Nustačius afrikinio ir klasikinio kiaulių maro atvejį medžioklės plotų naudotojai privalo užtikrinti skubų visos skerdenos ar jos dalių surinkimą ir sunaikinimą bei sąlyčio vietos su užkrėsta skerdena dezinfekavimą.
 3. Medžioklės plotų naudotojai turisumedžiotus šernus tvarkyti tik tinkamai įrengtose pirminio žvėrių apdorojimo aikštelėse. Sumedžiotų gyvūnų skrodimo ir dorojimo atliekos, plėšriųjų gyvūnų kūnai turi būti sumesti į apdorojimo aikštelės žvėrienos atliekų duobę, kuri turi būti sandariai uždaryta.
 4. Rekomenduojame po sumedžiotų šernų dorojimo apdoroti (apipurkšti) dezinfekcinėmis medžiagomis, veikiančiomis prieš Afrikinio ir klasikinio kiaulių maro virusus (Pvz. Ecocid, Virocid, VirkonS, TH5, Calgonit bei kitais) gyvūnų dorojimo vietą, įrankius bei kitus objektus, kurie turėjo sąlytį su išdorotais šernais. Medžioklės plotų naudotojai taip pat privalo užtikrinti tinkamą medžiojamųjų gyvūnų apdorojimą, maistui skirtos medžiojamųjų gyvūnų mėsos veterinarinį patikrinimą ir tinkamą šalutinių gyvūninių produktų tvarkymą tokiu būdu, kad neišplatintų AKM viruso.
 5. Kiekvienas medžiotojas privalo laikytis minimalių biosaugos priemonių, tokių kaip drabužių, įrangos ir transporto priemonių valymas, o jei reikia (pvz. transportavus nugaišusį rastą gyvūną) – ir dezinfekavimu po medžioklės.
 6. medžiotojai, kurių medžioklės plotuose randami gaišę laukiniai gyvūnai, turi jų neliesti, nevartyti, vengti tiesioginio kontakto su gaišenomis ir nedelsiant (ne vėliau kaip per 2 val.) kreiptis į VMVT teritorinius padalinius bei vykdyti VMVT tarnybos pareigūnų tolimesnius nurodymus. Nugaišusių laukinių gyvūnų vietos bus nedelsiant išdezinfekuotos preparatais, kurie naikina AKM ir klasikinį kiaulių maro virusus.
 7. medžiotojai privalo tikrinti kiekvieną sumedžiotą šerną ir, bendradarbiaujant su VMVT teritorinėmis VMVT, pristatyti nustatytą VMVT kiekį mėginių iš sumedžiotų šernų dėl AKM ir klasikinio kiaulių maro.
 8. Medžioklės ploto vienetų naudotojai privaloneįrenginėti šernų šėryklų prie kiaulių laikymo vietų tam, kad laukiniai gyvūnai nebūtų masinami į ūkinių gyvūnų laikymo vietas.
 9. NENAUDOKITEšernų šėrimui virtuvės, viešojo maitinimo įmonių atliekų, šernams nebūdingų pašarų, pašarų, įsigytų iš nepatvirtintų prekybos vietų, nes jie gali būti UŽKRATO ŠALTINIS.
 • Rastas gyvūnas neturi būti judinamas, kol jo neapžiūrės veterinarijos specialistai ir nebus paimti mėginiai užkrečiamųjų ligų tyrimams.
 • Medžiotojai, pastebėję padidėjusį laukinių gyvūnų gaišimą ar radus nugaišusį laukinį gyvūną, raginami visuomet elgtis taip, kaip nustačius gyvūnų užkrečiamąją ligą ir imtis visų būtinų priemonių, kad liga nebūtų išplatinta.
 • Įtarus ligą nedelsiant informuoti Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą visą parą veikiančiu nemokamu telefonu 8 800 40 403 arba tiesiogiai kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinį padalinį, kurį galite rasti kiekviename rajone ar pranešti privačiam veterinarijos gydytojui.

KAIP TEISINGAI PAIMTI KRAUJO MĖGINĮ SUMEDŽIOTAM ŠERNUI

 1. Mėginys turi būti paimamas kuo greičiau sumedžiojus šerną.
 2. Mėginio ėmimo vieta turi buti ne šūvio vieta.
 3. Geriausiai imti nulupus kailį, pjaunant jungo veną kaklo srityje prieš nupjaunant galvą.
 4. Galima bandyti imti kraują ir iš arterijos nupjovus mentę.
 5. Kraujas turi varvėti tiesiai į paruoštą mėgintuvėlį neliesdamas skerdenos.
 6. Kraujo pripildoma maždaug du trečdaliai mėgintuvėlio.
 7. Paėmus kraują jis nesuplakamas ir paliekamas nusistovėti(apie 3-4 val.) kambario temperatūroje.
 8. Vėliau reikia laikyti šaldytuve.
 9. Transportavimo metu stengtis vežti atsargiai ir nesuplakti.
 10. Kuo greičiau pristatyti mėginį į VMVT teritorinę VMVT.
 11. Serumui nenusistojus – mėginio neišmesti – tai vertinga medžiaga Afrikinio kiaulių maro viruso nustatymui!

KAIP TEISINGAI PAIMTI ORGANŲ MĖGINĮ SUMEDŽIOTAM ŠERNUI

 1. Mėginys turi būti paimamas dorojant šerną.
 2. Afrikiniam ir klasikiniam kiaulių marui diagnozuoti reikalingi organai:
 • Inkstai:
 • Blužnis:
 • Limfiniai mazgai: