2011 sausio 5 dieną. Nr. D1-12

Posted on

ĮSAKYMAS DĖL MEDŽIOJIMO VARANT UŽDRAUDIMO 2010−2011 METŲ MEDŽIOKLĖS SEZONU

Vadovaudamasis Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 53-1540; 2010, Nr. 110-5652, Nr. 144-7379), 11.10 punktu ir atsižvelgdamas į susidariusias nepalankias medžiojamiesiems gyvūnams gamtines sąlygas, u ž d r a u d ž i u medžioti varant 2010−2011 metų medžioklės sezonu.

Aplinkos ministras Gediminas Kazlauskas

2011 sausio 9 dieną, sekmadienį, 11val.

Posted on

Kviečiame visus į talką: „Padėkime gyvūnams išgyventi !“. Renkamės Mikyčiuose prie grūdų sandėlio. Tikslas: užpildyti šėryklas, ėdžias, laižyklas, atkasti vietas miegojimui. Su savimi turėti: kirvių, pjūklų, kastuvų ir maišų. Prašymas kiekvienam atsivežti po kelis kilogramus druskos ir kelis plastikinius butelius, arba po „plytą“ presuotos druskos. Tai pat jei turite atliekamų, tinkamų gyvūnams šerti, maisto atliekų ar pašarų būtinai atsivežkite. DALYVAVIMAS PRIVALOMAS!, nes esant tokiai situacijai, tik nuo mūsų įdėto darbo priklausys kiek ir kokių gyvūnų išliks mūsų plotuose.

Dėl susidariusių itin sudėtingų gyvūnams oro sąlygų

Posted on

Dėmesio! Gerbiami medžiotojai, dėl susidariusių itin sudėtingų gyvūnams oro sąlygų, medžioklės su varovais yra stabdomos iki sausio 16 dienos. Apie tolimesnę medžioklių varant eigą, informacija bus paskelbta tinklalapyje po sausio 16 dienos. Prašome sekti naujienas.

Lapkričio 6 dieną, šeštadienį, visus būrelio narius su šeimomis kviečiame į Šv. Huberto dienos paminėjimo šventę!

Posted on

12 val. Renkamės Salomėjos Nėries muziejuje, esančiame Seinų g. Lazdijuose.
14 val. Šv. Mišios Kryžių bažnyčioje.
15 val. Šventės atidarymas Seirijų Trako miške.

Pasivažinėjimas karietomis, orientavimosi varžybos ir kitos linksmybės iki vakaro.

Vakare vakaronė pas Liną.

Buvimui gamtoje, apsirenkite ir apsiaukite arba turėkite su savimi tokią avalynę ir rūbus, kad jaustumėtės patogiai tokiu oru kokį matysite atsikėlę šeštadienį ryte. Kad nesušaltume, visi pasirūpinam asmeniškai. Kava, arbata ir dar kas nors  tikrai tam padės. Taip pat būtų malonu, kad būdami gamtoje, praalkus, pavaišintume vieni kitus kažkokiu įdomesniu patiekaliuku ar užkandžiu.

Vakare įmantriausi kepsniai ant laužo, ir tikro kiniečio demonstruojami kulinariniai stebuklai virtuvėje.

Bet visų svarbiausia atsivežkit gerą nuotaiką.

Iki susitikimo mūsų, medžiotojų, šventėje!

2010 Spalio 10 dieną, sekmadienį, 9 val.

Posted on

Kviečiame visus į talką: „Pasiruošimas varyminių medžioklių sezonui“. Renkamės Šventežery prie Petro dirbtuvių. Tikslas: sutvarkyti pravažiavimo kelius, išvalyti užstatymo linijas, paruošti medžiojimo sektorius. Su savim kas gali atsivežkit kirtimo, kasimo, pjovimo įrangos ir įrankių. Dalyvavimas ne privalomas, bet būtinas. 🙂